Archief Nieuws - ACV Agfa

Ga naar de inhoud

Archief Nieuws

Actualiteit
21/01/2021: Agfa gaat weer activiteiten opsplitsen
Agfa-Gevaert gaat haar afdeling van de digitale drukplaten reorganiseren. Van een verkoop is nog niet meteen sprake, en voor de werknemers lijkt er nu voorlopig weinig te veranderen. Maar het is een zoveelste opslitsing binnen de groep die in het verleden steeds de aanleiding was om de activiteit te kunnen verkopen.
27/04/2021: Werkgevers maken een einde aan het sociaal overleg!
Het ABVV, het ACV en het ACLVB zijn altijd voorstander gebleven van het sluiten van een interprofessioneel akkoord, omdat dit akkoord de arbeidsvoorwaarden van bijna 4 miljoen werknemers kan verbeteren. De werkgevers maken dergelijk solidariteitsakkoord nu onmogelijk. Ze houden vast aan een povere marge van maximaal 0,4% en willen slechts in een minderheid van de bedrijven een loonsverhoging toestaan bovenop die 0,4%.
Dit druist volledig in tegen de filosofie van een solidariteitsakkoord. Een IPA waarbij een kleine minderheid van de werknemers er een beetje op vooruit gaat, is geen IPA.
De werkgeversorganisaties willen onderhandelingen op sectorniveau zoveel mogelijk overslaan. Als deze sectorale onderhandelingen worden genegeerd, zal 0,4% het toegestane maximum zijn, zelfs in de sectoren en bedrijven die het goed doen en waar de werknemers tijdens deze hele crisis het beste en soms zelfs meer hebben gegeven. Ter herinnering, een verhoging van 0,4% is maximaal 9 euro bruto per maand voor de meeste essentiële functies... Deze 0,4% is overigens het resultaat van een willekeurige toepassing van de wet van 1996 (als gevolg van de pandemie was de klassieke vergelijking tussen buurlanden onmogelijk).

Bovendien maken de werkgevers geen enkele opening rond de andere prioritaire punten:

 • Geen enkele intentie om het minimumloon substantieel te verhogen. In plaats van dat we vooruitgang boeken, ging het minimumloon er de voorbije jaren op achteruit in verhouding tot de gemiddelde lonen en het mediaanloon. In de buurlanden doet zich de tegenovergestelde tendens voor.
 • Een debat over eindeloopbaanmaatregelen wordt uitgesteld tot later, en dat terwijl werknemers meer dan ooit nood hebben aan perspectief.

Bij een totaal gebrek aan perspectieven, kunnen de vakbonden het mandaat dat hun door hun basis is toevertrouwd, niet uitvoeren.
23/11/2020: Eindejaarspremie
Heb je tussen 1 juli 2019 en 30 juni 2020 minstens 65 dagen als interim gewerkt in het stelsel van 5 dagen per week of minstens 494 uur:


 • Je ontvangt in de week van 7 december automatisch een formulier of premiedocument van het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten
 • Onderteken dit formulier en bezorg het zo snel mogelijk aan je ACV-afgevaardigde of ACV-dienstencentrum (brievenbus)

Je ontvangt een eindejaarspremie! Deze bedraagt 8,33% van je brutoloon.
ACV-lid? Dan ontvang je ook een syndicale premie van 104 euro!
23/11/2020:
Het coronavirus houdt ons nog wat langer 'in ons kot' dan we gehoopt hadden. Eind vorige maand werden nieuwe strenge maatregelen van kracht die nog minstens tot het einde van deze maand ons leven en onze job bepalen. De covid-statistieken zijn intussen op de goede weg en een vaccin komt ook in zicht, maar het ziet er nog niet naar uit dat de maatregelen snel terug versoepeld zullen worden. De federale regering heeft daarom een reeks bijkomende steunmaatregelen voorzien voor bedrijven, zelfstandigen, werknemers en kwetsbare groepen.
Zo is de verbeterde regeling voor tijdelijke werkloosheid veralgemeend naar alle sectoren en bedrijven. Ook de verbeterde regeling voor ziekte-uitkeringen werd verlengd. Corona-werkloosheid wordt uitgebreid naar ouders met kinderopvangproblemen door de sluiting van school of crèche. En ter vervanging van verminderde eindejaarspremies voorziet de RVA een compensatie.
Voor de meest kwetsbare groepen wordt een bijkomende maandelijkse premie van 50 euro voorzien. Mondmaskers en handgels worden goedkoper door een verlaging van de btw op die producten.
En zo is er nog wel wat meer. Het ACV heeft alle nieuwe maatregelen handig en overzichtelijk bij elkaar gezet op www.hetacv.be/coronavirus.
19/03/2020: Corona-overleg tussen vakbonden en directie
Op 19/03 hebben vakbonden een dringend overleg gevraagd met de directie om alle ongerustheid van de arbeiders te bespreken. Bepaalde opmerkingen gaat de directie bekijken. De directie houdt zich aan het KB dat niet enkel de medische wereld van de medische sector essentieel is maar heel de chemische
industrie. Tijdelijke werkloosheid is volgens de directie enkel mogelijk bij overmacht. Dat wil zeggen dat ze dat enkel kunnen toepassen wanneer er een stuk uit de ketting uitvalt. ( bij veelvuldige ziekte) We hebben ook aan de directie gevraagd of ze het willen uitleggen aan de arbeiders. Jozef Verdonck zal tijd maken om het aan de arbeiders te komen uitleggen.
Er is permanent overleg tussen vakbonden en directie aangaande de situatie.

13/05/2020: Vakbonden boos op directie
De vakbonden zijn boos op de directie van Agfa omdat men de bijdrage die het bedrijf moet betalen bij tijdelijke werkloosheid niet langer wil betalen bij iemand die door overmacht verplicht thuis moet blijven. De vakbonden hopen doormiddel van overleg nog tot een oplossing te komen, maar indien de directie geen gehoor geeft, zullen er acties volgen vanaf 25 mei.

01/07/2020: Corona ouderschapsverlof eindelijk geregeld

Het kortlopende corona-ouderschapsverlof werd goedgekeurd. Hiermee kunnen ouders werk en privé beter combineren tijdens deze moeilijke periode.  De regering heeft deze maatregel nogmaals verlengd tot 30 september 2020.
>> Aanvraagformulier RVA - C61 (nieuw formulier vanaf 1/07/2020)
>> Pamflet ACV - corona ouderschapsverlof
13/06/2020: Agfa wil fabrieken in UK en Frankrijk sluiten

>> Artikel HLN - Agfa wil fabriek Leeds (UK) en Pont-a-Marcq sluiten! (13/06/2020)
19/05/2020: Vakbonden en directie Agfa bereiken akkoord
De vakbonden en de directie hebben op 19/05 een akkoord bereikt over de bijpassing bij TW overmacht. Het sociaal conflict en de stakingsdreiging lijkt hiermee te zijn gesloten.

17/01/2020: Ontwerpakkoord arbeiders goedgekeurd met 66,79%
Het bereikte ontwerpakkoord voor de arbeiders werd voorgelegd en op vrijdag 17/01 goedgekeurd met 66,79%. Een 32,9% keurden het voorstel af. De teksten kunnen nu worden opgemaakt en getekend.

17/01/2020: Agfa-Gevaert wuift eind deze maand na tien jaar zijn Franse CEO uit.
Hij wordt opgevolgd door zijn landgenoot Pascal Juery, die overkomt van Solvay. Na tien jaar komt er een einde aan het Reinaudo-tijdperk bij Agfa AGFB-0,13% . De 65-jarige Fransman werd in 2008 aangetrokken om de Healthcare-divisie te leiden, waarna hij twee jaar later Jo Cornu opvolgde als CEO van de hele groep. Reinaudo blijft wel zetelen in Agfa's raad van bestuur.
17/01/2020: Ontwerpakkoord arbeiders
Het bereikte ontwerpakkoord voor de arbeiders werd voorgelegd en tegen 17/01 omstreeks 16 u zal de uitslag bekend worden gemaakt van het referendum.

28/11/2019: CAO onderhandelingen starten op
De gemeenschappelijke eisenbundel werd toegelicht aan de directie. Nadat dit gebeurd was kwam de directie met hun punt namelijk de -15% voor nieuwe medewerkers. Over dit punt werd gemeenschappelijk beslist dat hierover kan gepraat worden onder bepaalde voorwaarden tijdens de bespreking over de invulling van de nieuwe CAO, welke zal hervat worden op 10 december.


11/12/2018: Bijzondere OR op Agfa brengt rust!
Op een bijzondere OR heeft de directie van Agfa haar lengverwachte hervormingsplan aangekondigd en er zullen hierbij geen jobs sneuvelen.
De vakbonden vreesden dat net voor de kerstdagen opnieuw jobs zouden sneuvelen. De rust kan nu terugkeren in de fabriek.
De hervorming zal zich focusen op de structuur van de huidige 3 business units Graphics, Specialty Products en Healthcare. Deze laatste staat dus duidelijk in de etalage, terwijl de rest weer zal samensmelten tot 1 structuur onder Agfa.
Beste wensen voor 2018
Agfa op het Vlaams ACV Congres
25/10/2017: Arbeiders Agfa Materials bereiken nieuw ontwerpakkoord
De vakbonden bereikten na de verwerping en de prikacties een tweede ontwerpakkoord met de directie. Dit ligt nu voor in een nieuw referendum.


30/10/2017: Akkoord arbeiders Agfa Materials goedgekeurd
Het nieuwe ontwerpakkoord, na de eerste verwerping door de arbeiders, werd in een nieuw referendum op 30/10/2017,  met 60,25% goedgekeurd!
20/10/2017: Arbeiders verwerpen ontwerpakkoord op Agfa Materials
In een referendum hebben de arbeiders het recent bereikte ontwerpakkoord verworpen met 55,8%.

05/07/2017: Eisenbundel Agfa
23/08/2017: Agfa bestudeert afsplitsing Healthcare
05/09/2017: Besprekingen CAO opgestart
Vandaag, 5 september 2017,  hebben de vakbonden voor de eerste maal samen gezeten met de directie over de invulling van de nieuwe CAO voor de arbeiders. De beide vakbonden en hun secretarissen hebben samen met de directie de eisenbundel van de arbeiders overlopen en toegelicht. De directie zal op de tweede bijeenkomst van 19 september hun bemerkingen over de eisenbundel overmaken aan de beide vakbonden.

07/10/2017: Ontwerpakkoord op Agfa
Op dinsdag 3 oktober 2017 is er een voorontwerp van de nieuwe CAO bereikt tussen de directie en de vakbonden.
Dit voorstel zal voorgelegd worden in een referendum aan de gesyndikeerde werknemers.

19/05/2017: Snelle elektrische fietsen worden voortaan fiscaal gelijkgesteld met gewone fietsen. Dat heeft de ministerraad donderdag beslist. Daardoor breidt de fietsvergoeding van 0,23 euro per kilometer voor woon-werkverkeer vanaf dit jaar uit naar gebruikers van de zogenaamde speed pedelecs.
De elektrische fiets is al jaren aan een opmars bezig. Een op de drie fietsen die vandaag verkocht worden, zijn uitgerust met een elektrische hulpmotor. De klassieke elektrische fietsen kunnen een snelheid van 25 kilometer per uur halen. Daarnaast heb je ook de speed pedelecs, die tot 45 kilometer per uur kunnen halen.
Door een wijziging in de wegcode vallen die snelle fietsen echter onder de categorie van bromfietsen. Daardoor hebben de gebruikers geen recht op dezelfde belastingvoordelen als fietsers. Met de nieuwe wetswijziging wordt de fietsvergoeding van 0,23 euro per kilometer voor woon-werkverkeer uitgebreid naar gebruikers van alle types elektronische fietsen.
“We willen het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer om evidente redenen aanmoedigen, ongeacht het type fiets”, motiveert minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) de beslissing. “Dankzij deze fiscale gelijkstelling gelden de voordelen voortaan ook voor snelle elektrische fietsen”.
24/03/2017: Onderhandelingen sector scheikunde afgesprongen
Na drie dagen onderhandelen, was het de bedoeling om op 24/03/2017  een ontwerpakkoord te bereiken voor alle werknemers uit de scheikunde.  Helaas door de houding van de werkgeversfederatie om zelfs niet de 1,1%  loonmarge in te vullen voor de niet-geconventioneerde bedrijven of de  minimumlonen, was zeer moeilijk te aanvaarden door de vakbonden. De  vakbonden zullen nu op bedrijfsvlak starten met de besprekingen. De  vakbonden zullen eveneens een campagne starten om de werknemers in de  kleine en middelgrote ondernemingen te informeren!
25/04/2017: Re-integratie langdurig zieken wordt compleet negatief verhaal door sancties van minister De Block
De positieve aanpak van re-integratie dreigt met dit voorstel van minister De Block een negatief verhaal van sancties te worden. Wat voor alle betrokkenen, op alle niveaus, een uitnodigend project moest zijn om kwetsbare mensen nieuwe kansen te geven en engagement vraagt van alle betrokkenen (vakbonden, mutualiteiten, preventiediensten, werkgevers en werkgeversorganisaties) wordt nu een eerder bedreigende aanpak.   
21/03/2017: Gelijkstelling tijdskrediet eindeloopbaan: vakbonden naar Raad van State
Dit koninklijk besluit bepaalt dat de gelijkstelling van periodes tijdkrediet eindeloopbaan voor 55-plussers met een loopbaan van 35 jaar ingediend vanaf 1 januari 2015 zullen worden berekend tegen een beperkt fictief loon (1947,87 euro). Met een lager pensioen als gevolg. Hiermee schrapt deze tekst de mogelijkheid voor de betrokkenen om deze periodes gelijk te stellen tegen het normaal loon voor 312 dagen van 55 tot 60 jaar. Onrechtvaardig vinden de vakbonden.
Zo kon iemand die 1/5de tijdkrediet eindeloopbaan nam, zijn tijdkrediet volledig gelijkstellen met zijn normaal loon. Dat zal nu niet meer het geval zijn. Gelijkstelling tegen het beperkt fictief loon resulteert dus in een lager pensioen. ACV, ABVV en ACLVB hekelen het feit dat deze tekst een verworven recht voor betrokkenen schrapt. Ze maken immers voortaan geen aanspraak meer op de pot van 312 dagen. Bovendien is het onaanvaardbaar dat de nieuwe regels inzake gelijkstelling retroactief van toepassing zijn. Dit is contractbreuk. De nieuwe regels treffen personen die vanaf 1 januari 2015 instapten in het stelsel van tijdkrediet eindeloopbaan, terwijl velen toen hun keuze hebben gemaakt op basis van de regels die golden op het ogenblik van hun aanvraag.
04/04/2018: Agfa neemt Frans bedrijf Inovelan over
Voor een niet nader genoemd bedrag neemt Agfa HealthCare, de gezondheidsdivisie van Agfa-Gevaert, het Franse bedrijf Inovelan over. Inovelan legt zich toe op beveiligde informatie-uitwisseling, het binnen een netwerk delen van patiëntendossiers en toepassingen voor geneeskunde op afstand. Met de overname versterkt Agfa HealthCare zijn aanbod inzake coördinatie van geneeskundige zorgen.

17/03/2017:  Peter Simons nieuwe ACV woordvoerder
Eind februari werd Peter Simons verkozen tot nieuwe woordvoerder van het ACV dit vanaf 1 maart 2017. Achter de schermen liep hij al enkele jaren mee aan de zijde van Yves.
Peter is in de Gietzalen steeds tewerkgesteld geweest in 4 ploegen en dit sinds 1994.  
Tijdens de periode dat Peter tewerkgesteld is geweest in de Gietzalen, heeft hij de evolutie van Gietzalen en Pet van nabij kunnen volgen.  Hieruit heeft hij veel geleerd dat hij zal meenemen in zijn taak als woordvoerder van het ACV.  Het zijn niet alleen deze afdelingen die om aandacht vragen maar alle afdelingen binnen Materials. Dit is voor hem ook een uitdaging die hij te wachten staat en waar hij zeker en vast wil aan meewerken in het belang van onze werknemers.  

De werknemers van Agfa zijn voor hem het hart van de fabriek. Hij wil daarom zijn volle gewicht in de schaal werpen en samen met het ABVV onze arbeidsvoorwaarden blijven verdedigen op welke manier dan ook zodat onze werknemers er wel bij varen.
Want: ”Besparen op werknemers doe  je niet, je investeert in hen”

31/01/2017: ACV woordvoerder Yves Van Antwerpen verlaat Agfa
Op 31/01 heeft Yves Van Antwerpen aangekondigd een punt te zetten achter zijn loopbaan bij Agfa.  Op 1 februari zal er meer duidelijkheid ontstaan over de opvolging! Op 1/3/2017 zal Yves in dienst treden van het ACV, als Provinciaal propagandist. We wensen Yves alle succes toe!

01/12/2016: Overname Agfa-Gevaert door Duitse CompuGroup afgesprongen  
De overname van Agfa-Gevaert door het Duitse CompuGroup Medical gaat niet door. Dat meldt het Mortselse beeldvormingsbedrijf donderdagavond.

Agfa bevestigde eind oktober dat het werd benaderd door CompuGroup, dat interesse had in een volledige overname. “Rekening houdend met de belangen van zijn aandeelhouders en de andere stakeholders” besliste de raad van bestuur van Agfa op 8 november 2016 om niet-exclusieve besprekingen met CompuGroup aan te gaan.

“Agfa en CompuGroup hebben vandaag een overeenstemming bereikt om geen verdere besprekingen over het beoogde openbaar overnamebod te voeren”, aldus Agfa-Gevaert donderdag in het persbericht. Volgens een woordvoerder van Agfa vonden de twee partijen “geen werkbare organisatiestructuur die voor beide partijen bevredigend is”, schrijft De Tijd.
Bron: Het Nieuwsblad
28/10/2016: Duitse CompuGroup doet overnamebod op Agfa-Gevaert   
Bron De Redactie.be: Beeldvormingsbedrijf Agfa-Gevaert is door het Duitse bedrijf CompuGroup Medical benaderd voor "een mogelijk volledige overname". Dat bevestigt de Belgische multinational in een persbericht. Agfa-Gevaert bestudeert naar eigen zeggen de interesse.
Het financiële nieuwsagentschap Bloomberg maakte gisterenavond al de Duitse interesse in het beeldvormingsbedrijf bekend. Het agentschap baseerde zich op anonieme bronnen, maar Agfa-Gevaert wilde zelf nog geen commentaar geven.
Vanochtend kwam er - "naar aanleiding van de recente speculatie in de pers" - wel een reactie. De raad van bestuur zal "CompuGroup's belangstelling zorgvuldig evalueren, rekening houdend met het belang van de aandeelhouders en de andere stakeholders". Het bedrijf benadrukt wel dat het niet zeker is of de besprekingen ook zullen leiden tot een openbaar bod op de aandelen.
Ook CompuGroup Medical bevestigt dat het een "indicatief niet-bindende" blijk van interesse heeft overgemaakt voor de overname van alle aandelen Agfa-Gevaert. "De gesprekken zitten in een vroeg stadium. Er is nog geen antwoord gegeven op de blijk van interesse. Er is dan ook geen zekerheid of en onder welke voorwaarden er een openbaar bod volgt", benadrukt ook hier het bedrijf.

>> Artikel De Tijd - 28/10/2016
13/10/2016: Agfa-Gevaert kondigt sluiting aan van fabriek voor offsetdrukplaten in Vallese (Italië)          
Agfa-Gevaert  kondigde aan dat het zijn fabriek in Vallese, Italië – een van zijn zeven productiesites voor drukplaten wereldwijd – wil sluiten. Deze kleinere productie-eenheid produceert lithografische aluminium drukplaten voor offsetpersen. De voorbije jaren is de marktvraag voor deze producten afgenomen, vooral in Europa volgens de directie.
“Deze beslissing maakt deel uit van ons globaal plan voor het stroomlijnen en reduceren van onze productiecapaciteit ter verbetering van de kostenstructuur van onze drukplatenactiviteiten. Dit is noodzakelijk om een leidende speler te blijven in een extreem competitieve drukvoorbereidingsmarkt in een context van wereldwijde economische onzekerheid,” zegt Stefaan Vanhooren, President van Agfa-Gevaert Graphics.
Na een grondige evaluatie van alle mogelijke alternatieven heeft Agfa  al zijn medewerkers ingelicht van zijn intentie tot sluiting van de fabriek in Vallese, met effect op 120 banen. De directie zal de informatie- en consultatieproces met de werknemersvertegenwoordigers zo snel mogelijk opstarten. Wij engageren ons tot een constructieve dialoog zodat we de sociale impact zo goed als mogelijk kunnen beperken,” zegt Stefaan Vanhooren nog.
Toch moeten we vaststellen dat de Agfa-Gevaert weer een stukje kleiner wordt en de herstructureringen zich nog steeds blijven opvolgen.
10/05/2017: Eindelijk een sectorale overeenkomst voor de chemische sector!
Na 19 lange uren onderhandelen werd uiteindelijk met  de nodige volharding een sectoraal ontwerpakkoord bereikt. Ondertussen  werd het in alle organisaties voorgelegd en goedgekeurd.  Volgende week  zullen de CAO's worden getekend in de schoot van het paritair comité.

18/04/2017: Essenscia gaat akkoord met heropstarting van sectorale onderhandelingen op een constructieve manier
Militanten hebben massaal gereageerd op de oproep van het gemeenschappelijk vakbondsfront en zo talrijk deelgenomen aan onze sectorale actie op 18 april 2017 aan het Square Meeting Center in Brussel naar aanleiding van het jaarlijkse evenement van Essenscia dat daar plaatsvond.
De actie wierp zijn vruchten af: Essenscia werd namelijk bereid gevonden om met een kleine delegatie van sectoraal verantwoordelijken en militanten te praten. Tijdens dit onderhoud ging Essenscia ermee akkoord om opnieuw plaats te nemen aan de onderhandelingstafel, en dit op een constructieve manier.
Wij zijn vastberaden om te onderhandelen voor een globaal sectoraal akkoord voor alle werknemers uit de sector!

De alternatieven: omdat het beter kan
De vakbonden voeren al een tijdje actie tegen de huidige, asociale regeringsmaatregelen. Omdat  we een regering willen die kiest voor een rechtvaardige fiscaliteit,  voor investeringen, voor meer koopkracht voor gewone mensen, voor  leefbaar werk en voor een stevigere sociale zekerheid.
 • Lees meer over de ACV alternatieven.  
 • En noteer: donderdag 29/09/2016: nationale betoging in gemeenschappelijk front te Brussel.
ACV verneemt met grote droefheid het overlijden van oud-delegee Ludo Peeters. Onze oprechte deelneming gaat uit naar de familie, echtgenote en kinderen van Ludo.
Het ACV heeft met droefheid kennis genomen van het overlijden van oud-ACV delegee . Ludo ging enkele jaren geleden op brugpensioen na een rijke loopbaan als stielman op Agfa-Gevaert. Ludo was zoals men vaak vaststelde een "allround" vakman en deed zijn werk met veel plezier en gedrevenheid. Zijn werkplek was den atelier van waaruit hij steeds met collega's op herstellingronde trok. Ludo deed daarbij ook nog het werk van delegee voor het ACV. De collega's mochten en konden altijd op hem rekenen. Na zijn pensionering bleef Ludo er trots op om ACV lid te zijn. Het ACV verliest een gedreven militant en vriend.
Ludo werd 69 jaar en was al een geruime tijd ziek en overleed op vrijdag 29 juli 2016 thuis te Reet.. De uitvaart heeft plaatsgevonden op zaterdag 6/8 te Reet in de parochiekerk Heilig Maria Magdalena in Reet.
22/03/2016: Steunbetuiging slachtoffers 22/3
We hoopten dat dit nooit zou gebeuren. Dat niemand slachtoffer zou worden van barbaarse moorden op de metro en in de luchthaven. Maar het is gebeurd. En hoe moeilijk het op dit moment ook is om de aanslagen te plaatsen, hoe geschokt we ook zijn, zwijgen is vandaag voor niemand een optie. We zijn het aan onszelf verplicht om in de krachtigste bewoordingen afstand te nemen van dergelijke laffe terroristische daden. We leven mee met de nabestaanden van de onschuldige slachtoffers, mensen die gewoon hun best deden om iets te maken van hun leven en dat van mensen rondom hen. Het is vandaag nodig dat iedereen, landen, individuen en organisaties, dit geweld krachtig veroordeelt en zijn geloof in democratische en menselijke waarden bevestigt. Niet alleen in woorden, maar ook in daden en via acties die verenigen.
02/12/2015: Overzicht actie

19/11/2015: 24-uren staking op Agfa-Gevaert op 27 november 2015
De maat is vol voor de arbeiders op Agfa.  Verlies aan koopkracht, een zeer grote flexibiliteit, afnemen van de subsidie voor de kantine en een gebrek aan respect doet het ACV naar de alarmbel grijpen. Een 24-uren staking moet een duidelijk signaal geven aan dit management. Op 27/11 gaat Agfa alvast plat.
>> Pamflet ACV - 18/11/2015

16/11/2015: “Agfa-Gevaert onderlaag productie volledig stil in december”
Directie kondigt tijdelijke werkloosheid aan in december 2015
Volgens de directie kampen we vandaag met lage verkoopcijfers en mindere bestellingen in GS & HE.
Daarom heeft de directie op een bijzondere ondernemingsraad vandaag 16 november 2015 een volledig maand tijdelijke werkloosheid aangekondigd.
De getroffen medewerkers situeren zich in M54, M53, B19, FW5 en CP.
Het volledige TW plan loopt vandaag wat chaotisch en de directie kan op onze vele vragen geen antwoorden geven.
We hopen dat de komende dagen er meer duidelijkheid zal komen, één duidelijkheid is er onze leden kunnen op het ACV rekenen voor hun TW administratie.
Agfa (productie) gaat volledig plat!
26/11/2015: ACV eist koopkracht terug die Agfa directie de werknemers ontnam!
Op 27/11 zal een 24-uren staking Agfa plat leggen.
>> Pamflet ACV - 27/11/2015
23/11/2015: Statutair congres ACV BIE
Op 20 en 21 november 2015 heeft het congres plaatsgevonden van ACV BIE in Houffalize. Het congres mag meer als geslaagd worden beschouwd gezien ruim 600 militanten en personeel van ACV BIE actief hebben deelgenomen aan dit congres.
Ook heel wat buitenlandse vakbondsleiders kwamen afgezakt naar Houffalize. ACV BIE heeft zich klaargemaakt en haar beleid voor de komende 5 jaar opgesteld. De bijna 60 actiepunten werden grondig besproken en ter stemming gebracht. ACV BIE heeft een motie goedgekeurd om respect te hebben voor het stakingsrecht en tegen het misbruik van het kortgeding door de werkgevers.
25/07/2015: De tax-shift van regering Michel I werd tax-miss(er)
Met een shift binnen de portemonnee van de gewone mensen ontziet Michel I voor de zoveelste maal de portefeuilles van vermogenden. Grote winnaars van deze tax-miss(er) zijn de werkgevers en vermogenden. Werkgevers krijgen nog maar eens lastenverlaging geserveerd, zonder enige voorwaarde van jobcreatie. Vermogenden ontsnappen opnieuw aan een proportionele en solidaire bijdrage. Deze coalitie mist een grote kans inzake rechtvaardige fiscaliteit. Deze liberale tax-shift is een grote sociale tax-miss(er).
27/08/2015: Kwartaalcijfers voor Agfa waren beter t.o.v 2014. Beurs reageerde alvast positief! 

Analysten en persartikels alvast positief over resultaten van Agfa.
20/07/2015: Militantendag in Walibi op 26 september 2015
Ter gelegenheid van de militantenfamiliedag nodigen ACVBIE en Vayamundo graag de militanten van ACVBIE uit in Walibi op zaterdag 26 september 2015. Deze uitnodiging is uitsluitend bestemd voor militanten van ACVBIE.
De inschrijving worden afgesloten op 10 september.
NOTE: Om deel te nemen aan dit evenement moet je het online inschrijvingsformulier invullen. Wij raden u aan om zo snel mogelijk in te schrijven, de plaatsen zijn beperkt!
15/06/2015: Sectorakkoord chemie goedgekeurd, CAO's getekend in het PC116/207
Sectorakkoord chemie voor 2015-2016 werd door alle organisaties goedgekeurd. De CAO-teksten werden ondertussen getekend in het paritair comité.
>> CAO-17 (2015-2017) (SWT)
05/03/2015: ACV OVERHANDIGT OPEN BRIEF AAN DIRECTIE
De ingrepen op onze sociale voordelen en het verwaarlozen van het Agfa-Gevaert-patrimonium zijn maatregelen die op korte termijn misschien het gevoel gaven dat we bespaarden. Maar alle verborgen kosten en de meeruitgaven die nodig zijn om situaties recht te trekken, beginnen we vandaag pas te voelen. Als we dan nog eens alle onrechtstreekse kosten en rendementsverliezen zien, moeten we vaststellen dat dit zo niet verder kan.
>> Open brief
Mes in zorgkrediet
Wie deeltijds thuisblijft om voor een kind of ziek familielid te zorgen, gaat door de plannen van de regering op heel wat minder tijdkrediet kunnen rekenen. Terwijl het deeltijds zorgkrediet het meest wordt gebruikt om de combinatie werk en gezin haalbaar te houden. In de praktijk worden vooral vrouwen door deze brute besparingen getroffen.
  >>Lees meer                           
  Mini-compromis is geen doorbraak in bijsturing onevenwichtig beleid
  De sociale partners hebben gisterenavond een mini-compromis bereikt rond enkele losse eindjes van de eenmaking van het statuut arbeiders-bedienden. Die betreffen voornamelijk compensaties voor werkgevers. De sociale partners raakten het daarbij ook eens over een aantal bijkomende bijsturingen van de overgangsmaatregelen inzake SWT en landingsbanen voor zware beroepen en bedrijven in moeilijkheden. 
  27/08/2014:“ Agfa-Gevaert is weer 11 procent kleiner geworden”

  Agfa-Gevaert publiceert resultaten tweede kwartaal 2014
  De omzet daalt tot 651 miljoen euro, als we dan toch iets positief moeten zien is het de 3 % hogere brutowinstmarge en de verder afbouw van de financiële schulden tot 176 miljoen euro. Maar laat ons vooral niet vergeten dat hier heel wat inleveringen bij zijn van de werknemers.

  Christian Reinaudo, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep zei

  Agfa-Gevaert maakte haar tweede kwartaal 2014 resultaten.
  "Onze top line weerspiegelt de negatieve valuta-effecten en de voortdurend slechte economische omstandigheden in sommige delen van de wereld, met inbegrip van de meeste opkomende markten. In deze moeilijke omstandigheden, bleven we vooruit op onze doelstellingen. Blijven werken aan onze doelstelling van het leveren van een double digit recurrente EBITDA percentage, we verder verbeterde de brutowinstmarge. Bovendien, efficiency programma's, gerichte acties om de herstructureringskosten en positieve grondstofeffecten beperken liet ons toe om een sterke nettowinst plaatsen. Kasstroom bleef ook sterk te zijn, wat leidt tot een verdere daling van de netto financiële schuld. Deze elementen zullen onze belangrijkste aandachtspunten blijven in de tweede helft van het jaar. Ondertussen zullen we ook richten op het beheersen van de bovenste regel evolutie. 
  14/03/2014: Verzoeningsvoorstel goedgekeurd met 43,66%!

  De uitslag van het referendum is gekend, 43,66% stemden akkoord en 56,34% keurden het verzoeningsvoorstel af! Het is duidelijk dat het enthousiasme niet erg groot is bij de arbeiders, maar het reglement stelt duidelijk dat er een 2/3de meerderheid noodzakelijk is om het af te keuren!
  08/03/2014: Referendum door de federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  Normaal moet elke werknemer met een arbeidersstatuut alle gegevens en documenten ontvangen hebben (de toevoegingen aan het ontwerp van akkoord van begin februari 2014) van de sociaal bemiddelaar.  Hoe ga je te werk je neemt je stembiljet en je maakt uw keuze goedkeuring of afkeuring; Daarna neem je uw enveloppe met barcode om uw stembiljet terug op te sturen aan de FOD WASO deze moet je niet frankeren, je stopt deze gewoon in de postbus. Mocht je de documenten nog niet ontvangen hebben of nog vragen hebben laat het ons dan weten dan helpen we u als ACV graag verder. Alle documenten vind u op onze website let wel op de stemming mag enkel gebeuren met het geldig stembiljet van de overheid met stempel. 
  Ontwerpakkoord bij Agfa Gevaert in Mortsel
  Werknemers bij Agfa hebben de voorbije week gestaakt. De inzet van de staking was een saneringsplan: het SWT (vroegere brugpensioen) zou niet langer een recht zijn en de aanvullende bedrijfspremies bij SWT zouden flink verlaagd worden. Voor de arbeiders bij Agfa was dit onaanvaardbaar. Velen onder hen hebben hun ganse loopbaan gewerkt in een wisselend ploegensysteem (3 / 4 ploegen) met nachtarbeid en dit gedurende minstens 20 jaar. Vaak hebben zij er al een carrière van minstens 40 jaar opzitten. Bovendien is werkbaar werk en het systeem van glijdende werktijden in praktijk niet weggelegd voor ploegarbeiders en wordt de productie stelselmatig opgevoerd. Deze arbeiders zijn opgewerkt. Onder leiding van een sociaal bemiddelaar werd in de nacht van maandag op dinsdag (4 maart) een ontwerpakkoord gesloten over werkzekerheid en het behoud van het recht op SWT (brugpensioen). Het personeel kan tot 11 maart per brief stemmen over het akkoord. De uitslag wordt bekend gemaakt op 14 maart. De stakingsactie werd opgeschort.

  Website ACV BIE Nationaal
  04/03/2014: UPDATE - 7.00 u Nachtelijk akkoord bereikt en einde van de staking na bemiddeling verzoener!
  Op 4/3 rond 3.30 u in de ochtend werd er een akkoord bereikt over het SWT dossier en de werkgelegenheid 2014-2016. Op gelasting van de verzoener wordt het stakerspiket ontbonden in afwaching van een referendum waar het personeel zich over dit akkoord kan over uitspreken. Werkwillige bedienden en kaders kunnen dus vanaf vandaag weer aan het werk. De arbeiders zullen pas vanaf de ochtendshift op woensdag 5/3 weer aan de slag gaan. De sociaal bemiddelaar zal het referendum organiseren.
  ACV BIE wil iedereen danken voor de enorme steun de afgelopen dagen!

  03/03/14: Nooit geziene politiemacht met spuitwagen omsingelen Agfa. Na bemiddeling trokken deurwaarders en politie zich terug.
  De acties op agfa nemen alsmaar grotere vormen aan nu arbeiders en bedienden massaal deelnemen aan de staking en de vakbondspikketten elke dag groter worden. Na tussenkomst van de Burgemeester van Mortsel werd er afgesproken dat de directie Agfa op 3/3 de besprekingen terug opstart met de vakbonden. Ook de sociale bemiddelaar werd ingeschakeld. Ondertussen lopen veel steunbetuigingen binnen en trad de zangeres van "Slongs dievanongs" op aan de pikketten.
  02/3/2014: Solidariteitsdrink op 2 maart aan de poorten van Agfa een stevige steun voor de stakers!
  Op zondag 2 maart heeft het ACV een oproep gedaan voor een solidariteitsdrink aan de poorten van Agfa te Mortsel. Vele militanten en leden kwamen langs om de stakers een riem onder het hart te steken. Maandag 3 maart start de 2de week staking en is alle hoop gevestigd dat de directie het signaal heeft begrepen, de vakbonden gaan door tot de directie haar standpunt heeft gewijzigd!
  28/2/2014: Vandaag duidelijkheid over uitslag referendum!
  Vandaag 28/2 zal rond 18 uur de uitslag van het referendum bekend zijn, u kan hier onmiddellijk de uitslag volgen!

  28/2/2014: Lieven Gevaert solidair met actievoerders
  Lieven Gevaert stond bekend om zijn sociale ingesteldheid, vandaag is het wel even anders. Het beroemde Lieven Gevaert monument sloot zich dan ook aan bij de actie. Zie beeld van de dag of bij Nieuws Agfa....
  27/2/2014: Directie Agfa schakelt deurwaarders in!
  Het is in strijd met nationale afspraken en tegen internationale verdragen dat deurwaarders, meestal met een dagvaardiging in kortgeding, een staking proberen te breken! Dat de directie deze weg wil bewandelen is olie op het vuur gooien en zal ongetwijfeld zijn sporen nalaten in het sociaal overleg!

  Artikel website GVA: 11:08 Economie Piketten van de arbeidersstaking bij beeldvormingsgroep Agfa-Gevaert hebben donderdag werkwillige bedienden en kaderleden tegengehouden. Dat vernam Belga en wordt door de directie bevestigd. Er werd een deurwaarder gestuurd om vaststellingen te doen, maar de staking werd niet met een vonnis gebroken. De directie benadrukt het recht op zowel staking als werken, maar adviseerde het personeel om donderdag huiswaarts te keren. Door de actie zijn er geen activiteiten bij Agfa-Gevaert in Mortsel en Westerlo, uitgezonderd een minimumbezetting om het productiepark van schade te vrijwaren.
  26/2/2014: Staking bij Agfa een zeer groot succes, arbeiders en bedienden leggen massaal werk neer!
  De algemene staking verloopt zeer succesvol en is een duidelijk signaal dat het personeel niet tevreden is met de gang van zaken bij Agfa.

  25/2/2014: Algemene staking op Agfa tot vrijdag na de telling van het referendum.
  Uit de verzoeningsvergadering kwam een zeer pover resultaat, vrijdag volgt het resultaat van het referendum. De staking dreigt nu verder uit te breiden, gezien vanaf 26/2 de bedienden zich ook massaal aansluiten bij de staking. 

  20/2/2014: Spontane acties arbeiders gestart, dringende verzoening te Brussel!
  Na het verwerpen van het ontwerpakkoord door 67% van de arbeiders, heeft de werkgever met spoed de verzoening aangevraagd te Brussel. Deze verzoening zal doorgaan op maandag 24 februari 2014 vanaf 17 uur. Maar een zeer groot deel van de arbeiders is reeds in de vooravond van 20/2 gestart met acties. De komende dagen zal de productie dus zeer verstoord verlopen. De vakbonden steunen de acties!


  Ontwerpakkoord op Agfa verworpen!

  Op Maandag 17 februari 2014 werd het referendum inzake het bereikte akkoord CAO 2014-2016 voor de werknemers met een arbeidersstatuut van Agfa-Gevaert geteld
  in aanwezigheid van de syndicale delegaties, bijgestaan door neutrale getuigen en dit gaf het volgend resultaat :

  AKKOORD
  : 32,66%
  NIET AKKOORD: 66,81%
  ONGELDIG: 0,54%

  De komende uren dagen zullen we bekijken wat de volgde stap zal zijn, verdere info volgt later. 
  ACV BIE Agfa-Gevaert N.V.
  Septestraat 27 - 2640 Mortsel
  Terug naar de inhoud