Tijdkrediet - ACV Agfa

Ga naar de inhoud

Tijdkrediet

Wetgeving
Nieuwe CAO over tijdskrediet (20/12/2016 afgesloten - toepassing 1/04/2017)      
                            
Wat is tijdkrediet?
Als werknemer kan je tijdkrediet  opnemen om je beroepsloopbaan te onderbreken of om je arbeidsprestaties tijdelijk te verminderen. Je hebt dan recht op een uitkering, tenminste  als je tijdkrediet opneemt met motief. Doel van het stelsel is een  betere combinatie werk en gezin.
De saneringsmaatregelen van de regering Michel hebben het stelsel met ingang van 1 januari 2015 grondig dooreengeschud. Op 20/12/2016 werd in de NAR CAO-103 ter getekend door de sociale partners.
Het tijdkrediet met zorgmotieven breidt fors uit tot 51 maanden, het opnemen van tijdkrediet wordt afgestemd op samenwonenden en op co-ouderschap en de landingsbanen blijven bestaan Dat zijn de belangrijkste pijlers van cao 103ter.

Tijdkrediet met zorgmotieven
Cao 103 ter regelt de uitbreiding van het tijdkrediet met zorgmotieven tot 51 maanden. Wie minder wil werken om bijvoorbeeld voor een kind te zorgen, kan vandaag tot maximum 36 maanden tijdskrediet met een uitkering opnemen, ongeacht de vorm (voltijds, deeltijds of 1/5e). Wil je voor een gehandicapt kind zorgen jonger dan 21 jaar of een zwaar ziek minderjarig kind, dan kon dat nu gedurende 48 maanden.
In het nieuwe voorstel worden die maximumtermijnen opgetrokken tot 51 maanden voor de zorgmotieven. Dit geeft werknemers de mogelijkheid werk en zorg beter te combineren.

Modernisering van tijdkrediet
In cao 103ter werden ook afspraken vastgelegd die het systeem van tijdkrediet moderniseren. Zo spraken de sociale partners af om 1/10de ouderschapsverlof in te voeren. Dat kan interessant zijn voor ouders met een regeling van co-ouderschap of voor werknemers die enkel op woensdagnamiddag geen oplossing vinden. Zo kunnen ze 40 maanden van het recht genieten.
Daarnaast werd de term ‘schoonfamilie’ breder gedefinieerd, rekening houdend met het feit dat steeds meer mensen wettelijk samenwonend zijn. Nu kan je dus ook tijdkrediet aanvragen om te zorgen voor een familielid tot de eerste graad van de partner waarmee je wettelijk samenwoont.
Werknemers die twee deeltijdse jobs combineren kunnen voortaan ook 1/5 tijdkrediet met motief of een 1/5 landingsbaan opnemen. Tot op vandaag moest je voltijds werken bij één werkgever.

Landingsbanen
In de cao 103ter blijven alle mogelijkheden rond landingsbanen bestaan. Een landingsbaan, of tijdkrediet eindeloopbaan, maakt het mogelijk om aan het einde van je loopbaan minder te werken. Dat kan al vanaf 55 jaar als je 25 jaar loopbaan kan bewijzen. Op dat moment ontvang je nog geen uitkering. Die is pas mogelijk vanaf 60 jaar, of in bepaalde gevallen vanaf een lagere leeftijd. Op dit ogenblik is er enkel zekerheid dat voor dergelijke werknemers, waaronder die met een loopbaan van ten minste 35 jaar, de uitkeringen behouden blijven op 57 jaar. Het overleg om in die gevallen uitkeringen te voorzien vanaf 55 jaar loopt nog.

Tijdkrediet zonder motief
In de nieuwe cao wordt wel het onbetaalde tijdkrediet zonder motief afgeschaft. Tot vandaag kunnen werknemers hun loopbaan gedurende een jaar voltijds onderbreken (om bijvoorbeeld te reizen, aan hun huis te werken of een andere activiteit uit te proberen. In het nieuwe systeem kan dit niet meer. Om deze achteruitgang te compenseren wordt het eerste jaar tijdskrediet zonder motief dat werd genomen, niet langer in mindering gebracht van de 51 maanden tijdskrediet met motief. Bovendien werd het tijdkrediet gemoderniseerd waardoor het beter aansluit bij de wensen en noden van werknemers vandaag.

Dit akkoord is tot stand gekomen dankzij een gezamenlijke wil van de sociale gesprekspartners om een antwoord te bieden op nieuwe noden van werknemers en werkgevers. Het akkoord is noodzakelijk en evenwichtig, en speelt in op maatschappelijke wijzigingen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tijdkrediet Vlaamse aanmoedigingspremies
Werknemers die tijdkrediet nemen om zorg te verlenen of om een opleiding te volgen kunnen aanspraak maken op een aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid (zorgkrediet en opleidingskrediet), bovenop de RVA-uitkering.
Je moet voldoen aan vier voorwaarden:

   Je werkt in de privésector.
   Je werkt in het Vlaamse Gewest.
   Je werkt sinds 1 jaar bij de werkgever.
   Je valt onder een ad-hoc akkoord, gesloten op het vlak van de sector of de onderneming.


De aanvraag moet worden ingediend bij de Vlaamse overheid.Recht op 1/5 landingsbaan na twee halftijdse job
dinsdag, 16 augustus 2016

Een ACV-lid werkte jarenlang met twee halftijdse arbeidsovereenkomsten. In 2014 begon zij voltijds te werken bij één van de twee werkgever waarvoor ze voordien halftijds werkte. Vervolgens vraagt zij een 1/5 landingsbaan aan, die door de RVA werd geweigerd omdat zij niet zou voldoen aan de voorwaarde van twee jaar voltijdse tewerkstelling voorafgaand aan de aanvraag.
ACV is het niet eens met deze beslissing. Een discussie die ons leidt tot het Arbeidshof van Gent, waar de rechtskundige dienst van ACV Oost-Vlaanderen volledig gelijk krijgt: twee halftijdse jobs openen het recht op een 1/5 landingsbaan! Een werknemer die twee halftijdse jobs combineerde, mag immers niet gediscrimineerd worden ten opzichte van een werknemer die voltijds werkte. Ons lid krijgt hierdoor de RVA-uitkering toegewezen door het Arbeidshof.
Het specifieke aan deze zaak was dat de werknemer eerst overschakelde naar een voltijdse job vooraleer de aanvraag te doen, waardoor de discussie enkel draaide rond het al dan niet voldoen aan de voorwaarde om twee jaar voltijdse tewerkstelling voorafgaand aan de aanvraag. Het mogelijke probleem dat het minder gemakkelijk is om de opnamemodaliteit van de landingsbaan vast te leggen voor iemand die twee halftijdse jobs combineert op het ogenblik van de aanvraag, deed zich in deze zaak met andere woorden niet voor. Niettemin is ook voor dergelijke werknemer dit arrest een duw in de rug: ook voor hen staat het nu vast dat zij op basis van de twee halftijdse jobs voldoen aan de voorwaarde om twee jaar voorafgaand aan de aanvraag "voltijds" gewerkt te hebben.          
                            

ACV BIE Agfa-Gevaert N.V.
Septestraat 27 - 2640 Mortsel
Terug naar de inhoud