Nieuws - ACV Agfa

Ga naar de inhoud

Nieuws

Actualiteit
26/10/2021: Ontwerpakkoord chemie bereikt tijdens marathon verzoeningsvergadering op Ministerie van Arbeid te Brussel!
Op 25 oktober 2021 zijn vakbonden en werkgevers uit de scheikundige nijverheid in de schoot van het paritair comité 116/207 weer rond de tafel gaan zitten om toch te komen tot een sectoraal ontwerpakkoord 2021-2022. Het waren zeer moeizame gesprekken en na een marathonzitting van 12 uren werd uiteindelijk een ontwerpakkoord bereikt.
Dit ontwerp zal nu worden voorgelegd aan de militanten uit de sector om zich hierover uit te spreken. De vakbonden (nationaal) houden consultatie op 9/10/2021.
De stakingsaanzegging en de actie/staking van 29/10/2021 werd dan ook opgeschort!
>> Persbericht vakbonden - 26/10/2021

De belangrijkste elementen uit het ontwerpakkoord zijn:
 • Geen omkaderingstekst
 • Voortgezet medisch toezicht werknemers tewerkgesteld in de sector.
 • Koopkracht:
  • Verhoging minimumlonen met 2 x 0,10 €
  • Niet-geconventioneerde bedrijven: verhoging van de lonen (0,10 €) en een Coronapremie van 200 € voor 2021.
 • Verlenging SWT en eindeloopbaan (landingsbanen) voor onbepaalde duur
 • Verlening afspraken Tijdkrediet
 • Syndicale premie: harmonisering syndicale premie bedienden en nieuwe attesten conform aan de arbeiders.
09/04/2021: Arbeidsongevallenwet viert haar 50ste verjaardag
Op 10 april viert de arbeidsongevallenwet haar 50ste verjaardag. Deze wet verplicht de werkgever om een verzekering voor arbeidsongevallen af te sluiten bij een erkende verzekeringsonderneming.
12/10/2021: Nog geen sectoraal akkoord voor de scheikunde
Op 11 oktober 2021 zijn vakbonden en werkgevers uit de scheikundige nijverheid voor de arbeiders en de bedienden er niet in geslaagd om een ontwerpakkoord te bereiken. Het water is duidelijk nog veel te diep tussen de partijen. Op vrijdagnamiddag 15/10 zal een nieuwe poging worden ondernomen.  
21/06/2021: ACV BIE heeft het ontwerpakkoord met 88% verworpen!
Op de Raad van de centrale ACV BIE werd zaterdag 18/06 het bereikte ontwerp akkoord verworpen met 88,1%.  Een van de belangrijkste centrales binnen de confederatie van het ACV zal haar standpunt nu inbrengen op de consultatie van het ACV op 22/06.
27/04/2021: Werkgevers maken een einde aan het sociaal overleg!
Het ABVV, het ACV en het ACLVB zijn altijd voorstander gebleven van het sluiten van een interprofessioneel akkoord, omdat dit akkoord de arbeidsvoorwaarden van bijna 4 miljoen werknemers kan verbeteren. De werkgevers maken dergelijk solidariteitsakkoord nu onmogelijk. Ze houden vast aan een povere marge van maximaal 0,4% en willen slechts in een minderheid van de bedrijven een loonsverhoging toestaan bovenop die 0,4%.
Dit druist volledig in tegen de filosofie van een solidariteitsakkoord. Een IPA waarbij een kleine minderheid van de werknemers er een beetje op vooruit gaat, is geen IPA.
De werkgeversorganisaties willen onderhandelingen op sectorniveau zoveel mogelijk overslaan. Als deze sectorale onderhandelingen worden genegeerd, zal 0,4% het toegestane maximum zijn, zelfs in de sectoren en bedrijven die het goed doen en waar de werknemers tijdens deze hele crisis het beste en soms zelfs meer hebben gegeven. Ter herinnering, een verhoging van 0,4% is maximaal 9 euro bruto per maand voor de meeste essentiële functies... Deze 0,4% is overigens het resultaat van een willekeurige toepassing van de wet van 1996 (als gevolg van de pandemie was de klassieke vergelijking tussen buurlanden onmogelijk).

Bovendien maken de werkgevers geen enkele opening rond de andere prioritaire punten:

 • Geen enkele intentie om het minimumloon substantieel te verhogen. In plaats van dat we vooruitgang boeken, ging het minimumloon er de voorbije jaren op achteruit in verhouding tot de gemiddelde lonen en het mediaanloon. In de buurlanden doet zich de tegenovergestelde tendens voor.
 • Een debat over eindeloopbaanmaatregelen wordt uitgesteld tot later, en dat terwijl werknemers meer dan ooit nood hebben aan perspectief.

Bij een totaal gebrek aan perspectieven, kunnen de vakbonden het mandaat dat hun door hun basis is toevertrouwd, niet uitvoeren.
ARCHIEF ARTIKELS

Voor oudere artikels klik hier!
ACV BIE Agfa-Gevaert N.V.
Septestraat 27 - 2640 Mortsel
Terug naar de inhoud