Lees meer - ACV Agfa

Ga naar de inhoud

Lees meer

Bibliotheek
Corona-crisis: afwezigheid van het werk door coronavirus?


Het coronavirus houdt de wereld in de ban en heeft inmiddels ook België bereikt. Paniek is niet nodig, maar wel het respecteren van een aantal regels.


   

In het  kader van de strijd tegen het coronavirus volgt het ACV de  gezondheidsaanbevelingen om jouw gezondheid en die van ACV medewerkers te  beschermen. Omdat erop wordt aangedrongen om enkel strikt noodzakelijke  verplaatsingen te maken, vragen we je om niet langer naar een van onze  dienstencentra te gaan, maar online of telefonisch te communiceren. We namen  maatregelen om onze telefonische bereikbaarheid te verhogen.
 
 Heb je een vraag over  jouw persoonlijk dossier?
 Door in te loggen op MIJN ACV krijg je toegang tot je online  dossier. Hier vind je alle informatie terug over je betalingen en  premies, je werkloosheidsdossier,… Je kan er ook je persoonsgegevens  aanpassen.
 
 Vind je  geen  antwoord op jouw vraag?
 Contacteer ons via mail of telefoon.
 
 Ben je volledig  werkloos?
 Vul je online controlekaart in. Dankzij dit veilig en  makkelijk alternatief hoef je je niet te verplaatsen naar een  dienstencentrum. Werkloosheidsdocumenten nodig? Bestel ze online via Mijn ACV.
 
Over de  impact van het coronavirus op het werk vind je meer informatie op www.hetacv.be. Ook in deze moeilijke tijden staat het ACV  je bij en blijf je verzekerd van een kwalitatieve dienstverlening.
 
 Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid opnemen in de strijd tegen deze  pandemie. Volg daarom de aanbevelingen op en blijf solidair zodat deze  moeilijke periode snel achter ons ligt.
 
17/01/2020: Agfa-Gevaert wuift eind deze maand na tien jaar zijn Franse CEO uit.
Hij wordt opgevolgd door zijn landgenoot Pascal Juery, die overkomt van Solvay. Na tien jaar komt er een einde aan het Reinaudo-tijdperk bij Agfa AGFB-0,13% . De 65-jarige Fransman werd in 2008 aangetrokken om de Healthcare-divisie te leiden, waarna hij twee jaar later Jo Cornu opvolgde als CEO van de hele groep. Reinaudo blijft wel zetelen in Agfa's raad van bestuur.  Hij zit ook in het bestuur van Biocartis en Domo Chemicals.

Voorzitter Klaus Röhrig is een en al lof over Reinaudo’s parcours. 'Reinaudo werd CEO in moeilijke omstandigheden. Na de crisis van 2008-2009 slaagde hij erin het bedrijf te stabiliseren en de rendabiliteit te herstellen. Hij rolde een groeistrategie uit voor alle activiteiten die haar vruchten begint af te werpen, wat de jongste twee kwartalen hebben aangetoond. De geplande verkoop van de IT-activiteiten van Healthcare (afronding in tweede kwartaal, red.) zal Agfa het nodige geld (975 miljoen euro, red.) opleveren om verder te groeien.'

Pascal Juery, de nieuwe CEO van Agfa.
Zijn opvolger, de 54-jarige Pascal Juery, komt volgens Röhrig op een beslissend moment in de transformatie van de groep. ‘Met zijn ervaringen in het management van Solvay, dat midden in een transformatie zit, zal hij Agfa door snel veranderende markten kunnen gidsen.’
Juery, een chemicus van opleiding, heeft dertig jaar ervaring in de chemiesector. De Parijzenaar was de voorbije tien jaar lid van het directiecomité van Solvay. Daarvoor werkte hij bij Rhodia, het Franse bedrijf dat Solvay in 2011 overnam. Bij Solvay was hij kandidaat om CEO Jean-Pierre Clamadieu op te volgen. Uiteindelijk moest hij genoegen nemen met een adviserende rol naast de nieuwe CEO Ilham Kadri.

Het wordt Juery’s taak om het overblijvende Agfa met veelal traditionele activiteiten weer op het groeispoor te krijgen. Daarvoor kan hij na de verkoop van de IT-activiteiten van Healthcare putten uit ruim 900 miljoen euro. Al zal daarvan ook een deel naar de pensioenfondsen - een erfenis van een glorierijk verleden die jaarlijks zo'n 80 miljoen cashflow opslorpt - en de aandeelhouders vloeien.

Juery start bij Agfa onder een gunstiger gesternte dan zijn voorganger Reinaudo. Die had het niet onder de markt bij de meer dan 150 jaar oude chemiegroep - door haar geschiedenis van filmrolletjes vroeger 'het ministerie van de film' genoemd. Hij moest een fikse financieel-economische crisis uitzweten, evenals een forse stijging van de zilverprijs.

Onder Reinaudo's bewind werd het zilvergehalte in Agfa's producten zo veel mogelijk afgebouwd om minder onderhevig te zijn aan de grillige grondstoffenprijzen.
De Fransman kreeg ook de zware pensioenlasten (1 miljard euro) en een forse schuldenberg op zijn bord. Die laatste wist hij de voorbije jaren weg te werken. In de krimpende papiermarkt koos Reinaudo voor een joint venture met Lucky, China's grootste fabrikant van drukplaten. ‘Grafische spelers die hun kostenbasis niet in China hebben, gaan eraan’, zegt de uittredende CEO over die move.
Reinaudo heeft Agfa tien jaar lang geherstructureerd en getransformeerd. Zonder veel sociale onrust, een paar stakingen niet te na gesproken. Het personeelsbestand slonk van 12.000 à 13.000 naar de huidige 10.000, door mensen niet te vervangen, veel pensioneringen en de verkoop van activiteiten.
De kers op de taart werd de complexe verkoop van het kroonjuweel Healthcare voor bijna 1 miljard euro, een stevige 18 keer de brutobedrijfswinst.

De aandeelhouders hebben onder Reinaudo weinig plezier beleefd aan hun stukken. Sinds zijn aantreden op 1 mei 2010 is het aandeel bijna een vijfde gedaald. Alleen wie op de kapitaalverhoging intekende aan 3,45 euro per aandeel, net na zijn aantreden, heeft dat verlies voor een stuk kunnen compenseren. Want nu staat het aandeel 33 procent hoger op 4,59 euro.
Studentenwerk: geen uren maar dagen
Vanaf 1 januari 2017 kunnen studenten 475 uren werken, aldus een beslissing van de regering. Volgens ACV enter zal het werken in uren veel rechtsonzekerheid rond de uurroosters, kinderbijslag en belastingen met zich meebrengen naast de administratieve rompslomp.

Mini-compromis over SWT en landingsbanen
De sociale partners hebben gisterenavond een mini-compromis bereikt rond enkele losse eindjes van de eenmaking van het statuut arbeiders-bedienden. Die betreffen voornamelijk compensaties voor werkgevers. De sociale partners raakten het daarbij ook eens over een aantal bijkomende bijsturingen van de overgangsmaatregelen inzake SWT en landingsbanen voor zware beroepen en bedrijven in moeilijkheden. 
Dit unaniem en ondeelbaar compromis is niet de grote doorbraak in het sociaal overleg. Over de losse eindjes van de eenmaking van het statuut waren al maanden gesprekken lopende. Deze bijsturingen van de overgangsmaatregelen inzake eindeloopbaan veranderen ook niets fundamenteel aan de afbouw die door de regering wordt opgelegd. Bovendien is het nog uitkijken naar de reactie van de regering.
En vooral, het is nog steeds wachten op een signaal van de regering om het zware onevenwicht in het regeerakkoord bij te sturen. En dat signaal moet er absoluut komen. Begin januari maken de vakbonden een evaluatie van de openingen die de regering al dan niet gemaakt heeft om echt overleg mogelijk te maken over eerlijke en rechtvaardige spreiding van de noodzakelijke inspanningen.
Overzicht van de bijsturingen, onder voorbehoud van goedkeuring door de regering:
Brugpensioen/SWT
 • Sluiten en neerleggen cao’s 60 jaar: 30 juni 2015
 • Zware beroepen, nachtarbeid, bouw, lange loopbaan 58j/40j: 
  Kader-cao 2015 - 2016: 58 jaar, sectoren kunnen al dan niet toetreden
  Huidige rechtsbasis blijft gelden (bouw en nachtarbeid vereisen ook sectorale cao)
  Kan om de twee jaar worden verlengd of aangepast via nieuwe kader-cao
  Indien geen kader-cao of sector treedt niet toe, valt men terug op regeling bepaald door regering (60 jaar)
 • Herstructureringen/moeilijkheden:
  Kader-cao 2015 - 2016: 55 jaar, bedrijven kunnen al dan niet toetreden
  Kan om de twee jaar worden verlengd of aangepast via nieuwe kader-cao (tijdspad, verhoging leeftijd)
  Indien geen kader-cao of bedrijf treedt niet toe, valt men terug op regeling (verhoging leeftijd) bepaald door regering

Landingsbanen

 • Zware beroepen, nachtarbeid, bouw, lange loopbaan 58j/40j:
  Kader-cao 2015 - 2016: 55 jaar, sectoren kunnen al dan niet toetreden
  Kan om de twee jaar worden verlengd of aangepast via nieuwe kader-cao (tijdspad, verhoging leeftijd)
  Indien geen kader-cao of sector treedt niet toe, valt men terug op regeling (verhoging leeftijd) bepaald door regering
 • Herstructureringen/moeilijkheden:
  Kader-cao 2015 - 2016: 55 jaar, bedrijven kunnen al dan niet toetreden
  Kan om de twee jaar worden verlengd of aangepast via nieuwe kader-cao (tijdspad, verhoging leeftijd)
  Indien geen kader-cao of bedrijf treedt niet toe, valt men terug op regeling (verhoging leeftijd) bepaald door regering
Mes in zorgkrediet
De voorbije weken was er een breed maatschappelijk debat over de combinatie van werk en zorg. Dat is toe te juichen, want voor veel mensen is of wordt werk en zorg een heel moeilijke combinatie. Almaar harder en langer werken. En almaar meer zorgbehoevenden die thuis blijven, omdat de instellingszorg almaar duurder wordt. Almaar meer gezinnen waar beide partners uit werken (moeten) gaan. Almaar meer werknemers die er alleen voor staan. Almaar duurdere kinderopvang. En almaar meer wachtlijsten voor kinderopvang en ouderenopvang. Blijkbaar is dit debat de federale regering volledig ontgaan. Dat blijkt uit de plannen van deze regering met het zorgkrediet. 
Uit analyse van de ontwerp KB's (Koninklijke Besluiten) die voorgelegd werden aan het beheerscomité van de RVA blijkt dat het mes in het ‘zorgkrediet’ gaat. Voor de duidelijkheid, zorgkrediet is tijdkrediet met de volgende motieven:

 • zorg voor kind tot 8 jaar
 • of zorg voor een kind met een beperking
 • of een zwaar ziek kind
 • of palliatieve zorgen
 • of zorg voor zwaar zieke gezinsleden

De mogelijkheid om het eerste jaar zorgkrediet via deeltijdarbeid uit te smeren over meerdere jaren verdwijnt. Ofwel zorgkrediet opnemen door 2 jaar halftijds of 5 jaar 1/5 te gaan werken. Hetgeen dus betekent dat het recht op in totaal 8 jaar 1/5 zorgkrediet naar 4 jaar 1/5 zorgkrediet gaat. Een halvering dus. En het huidige recht op 5 jaar halftijds zorgkrediet zakt naar 4 jaar halftijds zorgkrediet. En dat terwijl het zorgkrediet vooral deeltijds worden opgenomen, 4/5 of halftijds. 
Druk op werknemers neemt toe
Opvallend is dat dit verder gaat dan regeerakkoord, waarin het bedoeling leek het zorgkrediet te handhaven. Meer nog, de regering ging er prat op dat het gemotiveerde tijdkrediet zou worden uitgebreid met een jaar. Dat klopt dus niet voor de meest gebruikte formules, 4/5 of halftijds. Bovendien ging voor sommige werkgeversorganisaties de hervorming van het tijdkrediet nog niet ver genoeg. 
Dit alles zal de druk op werknemers die zorgtaken opnemen nog verder verhogen. Niet alleen de combinatie van werk en zorg voor kinderen wordt moeilijker. In een vergrijzende samenleving wordt de zorg voor ouderen ook alsmaar vaker opgenomen door werkende kinderen. Of nog werkende broers en zussen. De mogelijkheden om dit te combineren met deeltijds werken worden nu sterk ingeperkt. Terwijl uit recent onderzoek bleek dat meer dan 1 op 4 mantelzorgers (28%) van terminaal zieke patiënten in België lichamelijk of emotioneel overbelast zijn. 

Vrouwonvriendelijk

Deze maatregel treft zowel vrouwen als mannen en vrouwen. We klaagden al eerder hoe vrouwonvriendelijk deze regering is, met de verarming van de onvrijwillig deeltijds werkenden met inkomensgarantie-uitkering (igu). 79% van hen zijn vrouwen. Opnieuw een maatregel die vooral vrouwen raakt. Uit de huidige uitgaven voor de thematische verloven voor zorg is af te leiden dat 73.2%  van deze brute besparing vrouwen treft. Zij nemen nog steeds de meeste zorgtaken op. En worden nu twee keer geraakt. In de eerste helft van hun loopbaan, wanneer de kinderen opgroeien. En later nog eens wanneer ze worden geconfronteerd met vragen naar mantelzorg en thuiszorg. En nog meer naarmate de gemeenschappen, ook om besparingsredenen, almaar meer willen inzetten op dit soort zorg. En beginnen te besparen op de professionele zorg en/of de prijs van die zorg de hoogte injagen. Met in Vlaanderen ook nog eens de dreiging van een aanslag op de aanmoedigingspremies voor zorg bovenop.
ACV BIE Agfa-Gevaert N.V.
Septestraat 27 - 2640 Mortsel
Terug naar de inhoud